Concepte de talent

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Finalitat de la contractació

La riquesa més valuosa de Shengyang són els empleats que tenen l'esperit de servei i el sentit de la responsabilitat i que són competents per als llocs de la companyia en termes de capacitat.

Política de gestió

Hauríem de reconèixer les necessitats de les persones, valorar-les, desenvolupar el seu potencial i fomentar la seva creació.

Objectiu de gestió: orientat a les persones

Crear oportunitats justes per al desenvolupament individual dels empleats.

Proporcionar bones condicions i facilitats perquè els empleats puguin rebre nova informació, aprendre nous coneixements i dominar noves habilitats.

Construeix un equip de personal de primera classe i posa atenció a la formació de qualitat.

Cultivar el sentiment d'orgull i pertinença dels empleats.